Denetim Kurulu
ASIL ÜYELER
Nurettin ODABAŞ

Temsil Ettiği Kurum

Ticaret Borsası

Muhammet MECLİS

Temsil Ettiği Kurum

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı

Tel: (0362) 503 22 11 Faks: (0362) 503 22 13