Hakkımızda

Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, kuruluş protokolü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 13.04.2007 tarihinde onaylanmış ve Müteşebbis Heyet kurularak tüzel kişilik Bakanlık sicil defterine 252 no ile işlenerek tescil edilmiştir.

Müteşebbis Heyet İl Valisi’nin Başkanlığında, Samsun Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı %30, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası %21, Samsun Büyükşehir Belediyesi %21, Samsun Ticaret Borsası %21, Tekkeköy Belediyesi %7 katılım payı ile kurulmuştur.

Bölge, Yüksek Planlama Kurulunun 29.08.2007 tarih ve 2007/61 sayılı kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Yatırım Programına dahil edilmiştir.

2010 yılı Yatırım Programında 5.875.000 TL yatırım tutarı 47 hektar büyüklük karakteristiği ve 1.450.000 TL ödenekle yer almıştır.

GENİŞLEME ALANI İLE İLGİLİ SON DURUM

Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu arazilerin (198.636 m²+9938) Gıda İhtisas OSB’ye bedelsiz devrinin yapılması için Samsun Milli Emlak Müdürlüğüne talepte bulunulmuş ancak gelen cevabi yazıda, Bakanlıkça yer seçim kararının verilmesi ve alana ait İmar Planı çıkarılması istenmiştir. 11.02.2016 tarihinde Bakanlıktan gelen görevliler eşliğinde yer seçim komisyon raporu hazırlanmıştır. Akabinde imar planı hazırlanmış ve ÇED olumlu raporu ve tapular alınmıştır.

Genişleme alanında 7 adet parsel bulunmaktadır. Bunlardan 5 tanesi tahsis edilmiş olup, 12.869,72 m2 büyüklüğünde ve 4.573,03 m2 büyüklüğünde 2 adet boş parsel bulunmaktadır. 1. etap kısmında da 5.040 m2 büyüklüğünde, 4.668,89 m2 büyüklüğünde ve 38.762,21 m2 büyüklüğünde 3 adet boş parsel bulunmaktadır.

2. ETAP

Genişleme alanı toplam 208.574,80 m² olup bunun 115.642,46 m²’si sanayi parseli olmuştur.

Mevcut Organize Sanayi Bölgesinin onaylı İmar Planına göre toplam yüz ölçümü 674.026,80 m²’dir. Sanayi parsellerinin toplam alanı ise 409.906,05 m²’dir.

Organizemizde 1. ve 2. Etapta toplam 34 sanayi parseli bulunmaktadır. Bunların 19 tanesi üretimde, 6 tanesi inşaat aşamasında, 4 tanesi proje aşamasında, 5 tanesi boş durumdadır.

Tel: (0362) 503 22 11 Faks: (0362) 503 22 13