Kamuoyuna ve Sanayicilerimize Saygıyla Duyurulur
Ağu 28 2019
  • Müteşebbis Heyetimiz, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55. Maddesinde belirtilen ‘Onaylı parselasyon planına göre altyapısı tamamlanmamış alanlarda; altyapının tamamlanmamış olmasına rağmen 60. Maddede belirtilen sürelere de uyulacağına ilişkin muvafakat alınması koşuluyla arsa tahsisi yapılabilir’ hükümleri çerçevesinde genişlemek alanımızdaki boş sanayi parsellerini tahsis edecektir.
  • Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin arsa satış m2 fiyatı 160 TL, bunun %60’ı Bedelsiz olmak üzere 64 TL olup, ayrıca altyapı katılım payı bedelimiz m2 başına 146 TL olup toplam parsel tahsis fiyatımız m2 başına 210 TL’dir.
  • Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinden tahsis yapılması için daha önceden başvurusu olan firmalar ve yeni talep edecek firmalar OSB Müdürlüğümüze şahsen başvurabilirler ya da OSB Müdürlüğümüzün (0362) 266 58 00 ve (0362) 266 58 01 nolu telefonlarından bilgi alabilirler.